法甲

中药大全木贼的功效与作用

2020-01-21 18:07:10来源:励志吧0次阅读

摘要:木贼得牛角鳃、麝香,治休息痢历久不差。得禹余粮、当归、穹穷,疗崩中赤白。得槐鹅、桑耳,肠风下血服之效。又与槐子、枳实相宜,主痔疾出血。

【出处】出自《嘉佑本草》:木贼得牛角鳃、麝香,治休息痢历久不差。得禹余粮、当归、穹穷,疗崩中赤白。得槐鹅、桑耳,肠风下血服之效。又与槐子、枳实相宜,主痔疾出血。

【拼音名】M Z i

【英文名】CommonScouringRushHerb,HerbofCommonScouringRush,HerbofDutchRushes,HerbofRoughHorsetail,HerbofScouringRush

【别名】木贼草、锉草、节节草、节骨草、响草、接骨叶、笔杆草、笔筒草、擦草、无心草、笔头草、笔管草

【来源】

药材基源:为木贼科植物木贼的全草。

拉丁植物动物矿物名:Hippochaetehiemale(L.)Borher[EquisetumhiemaleL.]

采收和储藏:夏、秋采收,割取地上部分,洗净,晒干。

【原形态】木贼,多年生草本,高50cm以上。根茎短,黑色,匍匐,节上长出密集成轮生的黑褐色根。茎丛生,坚硬,直立不分枝,圆筒形,直径mm,有关节状节,节间中空,茎表面有20- 0条纵肋棱,每棱有两列小疣状突起。叶退化成鳞片状,基部合生成筒状的鞘,鞘长mm,基部有1暗褐色的圈,上部淡灰色,先端有多数棕褐色细齿状裂片,裂片披针状锥形,先端长,锐尖,背部中央有1浅沟,裂片早落,仅在茎先端及幼茎上者不脱落。孢子囊穗生于茎顶,长圆形,长.5cm,先端具暗褐色的小尖头,由许多轮状排列的六角形盾状孢子叶构成,沿孢子叶的边缘生数个胞子囊,孢子囊大形。孢子多数,同型,圆球形,有2条丝状弹丝,十字形着生,卷绕在孢子上,遇水即弹开,以便繁殖。孢子囊穗月间抽出。

【生境分布】

生态环境:生于山坡林下阴湿处、河岸湿地、溪边。有时也生于杂草地。

资源分布:分布于东北、华北、西北、华中、西南。

【栽培】

1.生物学特性木贼喜潮湿,生于山坡、河岸湿地,喜直射阳光。

2.栽培技术孢子繁殖:采下孢子后立即播于土壤表面,稍覆土保持湿度。分茎繁殖:将根茎切成 -6cm长的节段,栽于土壤中,覆土cm,常浇水,很易生根成活。

【性状】

1.性状鉴定茎长管状,平直,长cm,直径mm,节明显,节间长2.cm,无分枝。表面灰绿色或黄绿色,有纵棱20- 0条,棱上有多数细小光亮的疣状突起,有粗糙感。节处有鞘状叶。鞘筒基部和鞘齿棕黑色,中部淡黄色。体轻,质脆,易折断,断面中空,周边有多数圆形小空腔。气微,味甘、淡、微涩,嚼之有砂粒感。

2.显微鉴别茎横切面:类圆形或略扁。表皮细胞1列,外表面角质化,有疣状突起,沟内有2列凹陷的气孔,保卫细胞表面观呈长半圆形,表面有放射纹理。表皮内方为皮层厚壁组织,呈楔形伸入皮层薄壁组织中,每棱间有一空腔,内皮层内外2列,外列呈波状环形,内列呈圆环形,均可见明显凯氏点。维管束外韧型,排列在2列内皮层之间,位于外列内皮层的波状凸起内侧,与棱角相对,维管束内侧有一束内腔。内皮层内方为髓薄壁细胞,扁缩,中央为髓腔。

【化学成份】地上部分含挥发油,其中有机酸为琥珀酸(succinicacid),延胡索酸(fumaricacid),戊二酸甲酸(glutaricacidmethylester),对羟基苯甲酸(p-hydroxybenzoicacid),间羟基苯甲酸(m-hydroxybenzoicacid),阿魏酸(ferulicacid),香草酸(vanillicacid),咖啡酸(caffeicacid),对甲氧基桂皮酸(p-methoxycinnamicacid),间甲氧基桂皮酸(m-methoxycinnamicacid)。又含黄酮甙类:山柰酸- ,7-双葡萄糖甙(kaempferol- ,7-diglucoside),山柰酚- -葡萄糖-7-葡萄糖甙(kaempferol- -diglucoside-7-glucoside),山柰酚- -葡萄糖-7-双葡萄糖甙(kaempferol- -glucoside-7-diglucoside),棉花皮异甙(gossypitrin),草棉甙(herbacetrin),蜀葵甙元- -双葡萄糖甙-8-葡萄糖甙[herbacetin- - -D-(2-O- -D-glucopyranosidoglucopyranoside)-8- -D-glucopyranoside],棉花皮素- -双葡萄糖甙-8-葡萄糖甙[gossypetin- - -D-(2-O -D-glucopyranosidoglucopyranoside)-8- -D-glucopyranoside]。另含生物碱:犬问荆碱(palustrine),及微量烟碱(nicotine),香草醛(vanillin),对羟基苯甲醛(p-hydroxybenzaldehyde),葡萄糖(glucose),果糖(fructose),及磷、硅、鞣质、皂甙等。

【药理作用】

木贼所含的硅酸盐和鞣质有收敛作用,从而对于接触部位,有消炎,止血作用。同属植物venseL.全草有利尿作用;临床上曾用以治糖尿病,但动物实验未能证实。牲畜食木贼及木贼属植物可引起中毒,症状有四肢无力、共济失调、转身困难,牲畜活动时产生震颤及肌肉强直,脉博弱而频,四肢发冷,血液化学分析表明维生素B缺乏,用大量维生素B有解毒作用。

1.对心的作用:木贼醇提液能增加离体豚鼠心脏冠脉流量。0.2ml/kg(100%提取液)静脉对垂体后叶素引起的T波升高和心率减慢有一定的对抗和缓冲作用。木贼醇提物g/kg腹腔注射或20g/kg十二指肠给药,对麻醉猫有持久的降压作用。降压强度和维持时间与剂量有一定的相关性。并能对抗组胺收缩血管作用,对切断脊髓的猫仍有降压作用,故认为其降压部位的外周性的。对家兔离体血管有明显扩张作用。

2.其它作用:阿魏酸有抑制血小板聚集及释放的作用在动物实验中有镇静、抗作用,其半数致死量(mg/kg),小鼠腹腔注射为946,大鼠灌胃为 000。毒性表现为共济失调,肌肉强直及四肢发冷。血液分析表明维生素B缺乏,用大量维生素B治疗可恢复正常。

【鉴别】1.取本品粉末4g,加甲醇10ml,温浸10min,滤过。取滤液1ml,加2%三氯化铁试剂1滴,溶液显蓝色至蓝黑色。(检查鞣质)2.取本品2g,加甲醇10ml,温浸1h,滤过。取滤液1ml,加10% -萘酚乙醇溶液滴,摇匀,沿管壁加浓硫酸0.5ml,接触面显紫红色。(检查糖) .取本品粉末2g,加甲醇20ml,温浸1h,滤过。取滤液1ml,加镁粉少量与浓盐酸 滴,显紫红色。(检查黄酮)4.薄层色谱取本品粉末10g,置索氏提取器中,加甲醇70ml,回流提取4h,回收甲醇至少量,作为供试品溶液;另取阿魏酸为对照品。取供试品溶液10 l及对]照品溶液适量,点样于同一硅胶G(青岛)薄层板上(105℃活化1h),以正丁醇-乙酸-水(4:1:5)的上层液展开,喷以2%三氯化铝乙醇,晾干后置紫外光灯(254nm)下观察。供试品色谱中,在与对照品色谱的相应位置上,显相同颜色的荧光斑点。

【炮制】洗净,稍润,剪去根部,切段,晾干。

【性味】甘苦;平;无毒

【归经】肺;肝;胆经

【功能主治】疏风清热;凉血止血;明目退翳。主风热目赤;目生云翳;迎风流泪;肠风下血;痔血;血痢;妇人月水不断;脱肛

【用法用量】内服:煎汤, -10g;或入丸、散。外用:适量,研末撒敷。

【注意】气血虚者慎服。

【各家论述】

1.《纲目》:木贼,与麻黄同形同性,故亦能发汗解肌,升散火郁风湿,治眼目诸血疾也。

2.《本草经疏》:木贼草,首主目疾,及退翳膜,益肝胆而明目也。其主积块、疗肠风、止痢,及妇人月水不断、崩中赤白、痔疾出血者,皆入血益肝胆之功,肝藏血故也。

.《本经逢原》:木贼专主眼目风热,暴翳,止泪,取发散肝肺风邪也。

4.《本草求真》:木贼,书云形质有类麻黄,升散亦颇相似,但此气不辛热,且入足少阳胆、足厥阴肝,能于二经血分驱散风热,使血上通于目,故为去翳明目要剂,初非麻黄味辛性燥,专开在卫腠理而使身汗大出也。是以疝痛脱肛,肠风痔漏,赤痢崩带,诸血等症,审其果因风热而成者,得此则痛止肛收,肠固血止,而无不治之症矣。至其去翳明目,功虽有类谷精,能驾甘菊,但谷精则去星障,甘菊则止调和血药,于障全不能退,此则能去翳障也。然气血亏损,则用谷精、木贼去障,又当兼以芍药、熟地,肝肾,使目得血能视。若徒用此二味退障,则即加以当归补助,亦恐气味辛散,非其所宜。

5.《本草正义》:木贼,治疗肝胆木邪横逆诸病,能消目翳,破积滞,皆消磨有余之用也。然则为目科要药者,固不仅取其克木,能磨擦障翳,亦含有疏风、泄化湿热、升散郁火诸义。其治喉痹、血痢、泻血、血痔、血崩、月事淋漓、疝气等证,固皆气滞血瘀,不疏为病,疏泄窒滞,升散郁热,兼以伐肝木之横,而顺其条达之性,木贼之用,尽于此矣。要知克削之力甚强,即治下血、血痢、血崩、血痔诸症,皆惟有余之体为宜,苟其气虚,皆当审慎,而血痢、便血、崩中及月事淋沥诸病,则气虚血不能摄者为多,尤不可不知所顾忌也。

6.《嘉佑本草》:主目疾,退翳膜。又消积块,益肝胆,明目,疗肠风,止痢及妇人月水不断。

7.《纲目》:解肌,止泪,止血,去风湿,疝痛,大肠脱肛。

8.《本草正》:发汗,解肌。治伤寒、疟疾。去风湿,散火邪。

9.《王揪药解》:平疮疡肿硬,吐风狂痰涎。治痈疽瘰疬,疔毒,疖肿,汗斑,粉渣,崩中亦白诸证。

【摘录】《中华本草》《中药大辞典》

舒肝理气,散郁调经。用于肝气不舒的两胁疼痛,胸腹胀闷,月经不调,头痛目眩,心烦意乱,口苦咽干,以及肝郁气滞所致的面部黧黑斑(黄褐斑)。

小儿患流行性感冒怎么办

消肿止痛的有哪些中药

老君炉藤黄健骨丸治骨质疏松吗

孩子消化不良小妙招

哪些食物能活血化瘀

儿童如何健脾胃
呼吸衰竭的护理
白带多白带异常
分享到: